Ar mūsu inovatīvajiem pakalpojumiem Tavs bizness mainīsies uz visiem laikiem!

Pakalpojumu klāsts

Biznesa procesu ārpakalpojumi

Mēs piedāvājam biznesa procesu ārpakalpojumus – uzņēmums uztic biznesa procesu pārvaldību un optimizāciju ārējam piegādātājam. BPO ir kļuvis par instrumentu, kas veicina uzņēmumu attīstību un inovāciju, lai nodrošinātu biznesa piemērošanos un nodrošinātu stratēģiju, kas būtu efektīva atbilstoši mainīgajai videi.ext.

Biznesa procesu pārvaldīšana

Biznesa procesa pārvaldības nepārskatāmība un sadrumstalotība noved pie vienotas vīzijas un pārvaldības procesu trūkuma. Šādos apstākļos izmaksas ir pārāk augstas un grūti izsekojamas. BALTIKIT izvēlētā pieeja menedžmentam atbild uz loģiskiem “End to End” procesiem, ko var iztēloties kā pasākumu kopumu, kas ir savstarpēji saistīts, balstoties uz precīzu datu un noteikumu kārtību, kas nodrošina darījumus un ļauj uzraudzīt biznesa aktivitātes no sākuma līdz beigām.

Biznesa procesu reinženierings

Biznesa procesu reinženierings ir stratēģija, ko uzņēmums izmanto, lai analizētu un, iespējams, pārveidotu procesus, lai tos optimizētu. Tas sastāv no esošā biznesa modeļa detalizētas analīzes un perspektīvas formulējuma, kas vērsts uz efektivitātes un lietderības uzlabošanu, ieviešot pat jaunus tehnoloģiskus risinājumus.

Dokumentu un satura pārvaldība

Informācija ir daudzu organizācijas darbību atslēga, tāpēc būtiski, lai uzņēmuma dokumenti tiktu pārvaldīti visefektīvākajā veidā. Dokumentu pārvaldība atrisina dokumentu integrēto dokumentu kontroli – klasifikāciju, indeksāciju, digitalizāciju, fizisku uzglabāšanu un kopiju saglabāšanu.

Fiziska sistematizācija un datu savākšanas sistēmas

Šis piedāvātais risinājums nodrošina visu dokumenta dzīves ciklu un tajā ietvertās informācijas pārvaldību no izveides līdz fiziskai uzglabāšanai un tā iznīcināšanai, ja nepieciešams.

Elektroniska uzglabāšana

Elektroniskā uzglabāšana ir tehnoloģisko procedūru sistēma, kuru sīki reglamentē Itālijas likumdošana, un tā nodrošina elektroniskā dokumenta juridisko spēku. Elektroniskā glabāšana elektroniskos dokumentus pielīdzina papīra dokumentiem, piešķirot tiem juridisko spēku. Juridisko spēku garantē e-paraksts un pagaidu marķējums – divi būtiski elementi, kas atzīmē dokumentu kā nemainīgu, fiksējot datumu un nosakot tā pareizo laiku.

Viedā dokumenta uztveršana

Dažādā kontekstā iepazīstoties ar saturu ir lietderīgi un bieži vien nepieciešams to optimizēt, lai atvieglotu dažādus pārvaldības procesus. Inovatīvās OCR sistēmu aplikācijas formas, ko piedāvā BALTIKIT, ir dažādas un variē no automātiskas informācijas iegūšanas, kas ietverta noteiktā veidlapu kopumā (datu matrica, svītru kods, pilnais teksts utt.), līdz izmanto papildu apstrādei, piemēram, teksta analīzei un saturam.

Semantiskā analīze

Ļauj analizēt paplašinātu tekstu kopumu, lai sadalītu dokumentus gan pēc noklusējuma satura kategorijām, gan pēc semantiskās un statistiskās analīzes.

IT pakalpojumi

Tehnoloģiju izmantošana informācijas pārvaldībā un apstrādē ieņem arvien nozīmīgāku stratēģisko lomu organizācijās. Mūsdienās datu tīkli un IT infrastruktūra kļūst par nepieciešamību veiksmīgai darbībai un ir stratēģisks ieguldījums organizācijā.

Pārvaldības apmācības sistēma

Savu prasmju uzlabošana rezultatīvā mācību procesā, integrētā WEB un 3D. Mūsu biznesa tālmācība ir izstrādājusi inovatīvu risinājumu, kas interaktīvi atbalsta un piegādā saturu, lai atvērtu trešo dimensiju tiešsaistes izglītībai – “3D”.

Statistika

0

Ieskenēti dokumenti dienā

0
%

Samazinātas izmaksas

0
h

Vidēji ietaupītas stundas

Par uzņēmumu

Mūsu organizācija ir motivēta un vērsta uz efektivitātes, kvalitātes un inovāciju radīšanu klientiem, pievienojot vērtību saviem pakalpojumiem. Izmantojot dokumentu pārvadības, biznesa procesu vadības un biznesa procesu reinženieringa risinājumus, BALTIK IT atbalsta savus klientus, lai uzlabotu klientu attiecību pārvaldības darbību un sasniegtu uzņēmējdarbības mērķus. BALTIK IT piedāvā risinājumus, kas orientēti uz klientu biznesa procesu optimizēšanu, uzraudzību un integrēšanu, izmantojot sistēmas integrācijas rīkus, kas ļauj novērtēt galvenos biznesa procesu efektivitātes rādītājus, paātrināt un vienkāršot pārvaldību, kā arī pielāgot klientu vajadzības aizvien mainīgajai tirgus videi.

Baltik IT ir dokumentu vadības un biznesa procesu reinženieringa pakalpojumu uzņēmums.

Mēs piedāvājam šādus pakalpojumus: Biznesa procesu vadība: plašs spektrs pārvaldības aktivitātēm un efektivitātei “End-To-End” procesos klientu attiecību pārvaldības perspektīvā. Dokumentu un satura pārvaldība: Mēs plānojam un īstenojam iegādes sistēmas, fizisku glabāšanu, dokumentu online konsultācijas. Mēs plānojam inovatīvus semantiskus risinājumus informācijas automātiskai klasifikācijai. Pārvaldības sistēmu apmācības: mēs izstrādājam inovatīvas platformas, kas nodrošina IT pakalpojumu apmācības tiešsaistē: mēs saprotam un pārvaldām inovatīvu aparatūru un programmatūru.

Biznesa procesu nodošana ārpakalpojumam saistīta ar:

IZMAKSĀM – samazinātas ekspluatācijas izmaksas; samazināti ieguldījumi; fiksēto izmaksu izmaiņas, fokusējoties uz biznesa būtību;

ELASTĪBU, maksimāli menedžējot  darbu, un pakalpojumu elastīguma paaugstināšanu;

TRANSFORMĀCIJU, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti; jaunu pakalpojumu ieviešanas ātrumu un jaunu kompetenču un tehnoloģiju pieejamību;

BIZNESA BŪTĪBA koncentrē resursus uz uzņēmuma galvenajiem procesiem.

Baltik IT ir viens no dokumentu vadības un biznesa procesu reorganizācijas pakalpojumiem, un sadarbojas ar citiem grupas uzņēmumiem IKT un biznesa procesu ārpakalpojumu jomā.

Mūsu grupas uzņēmumi

“The art of business consulting.”

“The most trusted partner.”

“Always one step ahead.”

“Perfection in everything.”

Nav veiksmes noslēpumu. Veiksme ir sagatavošanās un smags darbs.

Sazinies ar mums

Baltik IT ir viens no atskaites punktiem dokumentu vadības un biznesa procesu reorganizācijas pakalpojumos, un sadarbojas ar citiem grupas uzņēmumiem IKT un biznesa procesu ārpakalpojumu jomā.

Ja Jūs meklējat mūsu pakalpojumus vai karjeras iespējas, lūdzu, atstājiet savu konaktiformāciju, un mēs sazināsimies ar Jums vienas darba dienas laikā.

Jūsu Vārds (obligāti)

Jūsu E-pasts (obligāti)

Jūsu Ziņa

Lūdzu neizmantojiet šo formu reklāmas nolūkiem.