Viedā dokumenta uztveršana

Mērķi

Dažādā kontekstā iepazīstoties ar saturu ir lietderīgi un bieži vien nepieciešams to optimizēt, lai atvieglotu dažādus pārvaldības procesus. Inovatīvās OCR sistēmu aplikācijas formas, ko piedāvā BALTIKIT, ir dažādas un variē no automātiskas informācijas iegūšanas, kas ietverta noteiktā veidlapu kopumā (datu matrica, svītru kods, pilnais teksts utt.), līdz izmanto papildu apstrādei, piemēram, teksta analīzei un saturam.

Sniegtie pakalpojumi

BALTIKIT pieeja viedo dokumentu uztveršanai ir šāda:

Pielāgota OCR platformu ieviešana, salīdzinot ar lasāmo veidlapu / dokumentu komplektu;

Nepārtraukta rezultātu un programmatūras optimizēšanas uzraudzība, lai nepārtraukti pilnveidotu izstrādes efektivitāti.

Risinājumi

Viedo dokumentu uztveršanas aktivitāšu pārvaldība tiek būtiski paplašināta, izmantojot šādu programmatūras platformu:

Smart OCR – pielāgojama un uzlabota lasīšanas sistēma automātiskai datu iegūšanai. Ar mūsu OCR sistēmām ir iespējams atrast visu dokumenta informāciju, izskatīt semantisko saturu vai vienkārši  iegūt citus nepieciešamos elementus sistematizācijai vai tālākai ražošanai (paraksti, u.c).

Galvenie ieguvumi

Dažādu satura formātu skenēšana un ievadīšana
Atomātiska datu ievadīšana
Smart OCR – pielāgojama un uzlabota lasīšanas sistēma automātiskai datu iegūšanai.