Par uzņēmumu

Mūsu organizācija ir motivēta un vērsta uz efektivitātes, kvalitātes un inovāciju radīšanu klientiem, pievienojot vērtību saviem pakalpojumiem. Izmantojot dokumentu pārvadības, biznesa procesu vadības un biznesa procesu reinženieringa risinājumus, BALTIKIT atbalsta savus klientus, lai uzlabotu klientu attiecību pārvaldības darbību un sasniegtu uzņēmējdarbības mērķus. BALTIKIT piedāvā risinājumus, kas orientēti uz klientu biznesa procesu optimizēšanu, uzraudzību un integrēšanu, izmantojot sistēmas integrācijas rīkus, kas ļauj novērtēt galvenos biznesa procesu efektivitātes rādītājus, paātrināt un vienkāršot pārvaldību, kā arī pielāgot klientu vajadzības aizvien mainīgajai tirgus videi.

Misija

Saviem klientiem mēs radām efektivitāti un inovācijas, attīstot ekonomiskos rādītājus, individuālu pieeju un organizācijas kultūru sabiedrībā un reģionā.

Vīzija

Mēs radām vidi, kas vienkāršo dzīvi miljoniem cilvēku.

Biznesa vērtības

Klientu apkalpošana, vēlme uzlabot, savstarpēja cieņa, cilvēkresursu nodrošināšana.

Mūsu grupas uzņēmumi

“The art of business consulting.”

“The most trusted partner.”

“Always one step ahead.”

“Perfection in everything.”

Mūsu profesionāļu komanda

FILIĀLES VADĪTĀJS

ANATOLIJS GĻASMANS

Pievienojās uzņēmumam 2008.gadā. Atbild par personālu un ārējiem sakariem. Izglītība: Personāla vadības psiholoģija. Augstākā profesionālā izglītība; nav pabeigta. Kuģu dzinēji, dizains un remonts. 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Kuģu dzinēju ekspluatācija. 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Personāla vadības psiholoģija.

VECĀKAIS KVALITĀTES OPERATORS

VIKTORIJA MATVEJEVA

Pievienojās uzņēmumam 2010. gadā. Atbild par darba kvalitātes kritēriju izpildi un uzraudzību uzņēmumā, kā arī sniedz atbalstu maiņas vadītājiem ražošanas procesu vadībā un pilnveidošanā. Cilvēkresursu, ražošanas un kvalitātes vadītāja asistents.
Izglītība: Datorsistēmu tehniķis. Vidējā profesionālā izglītība. Ekonomika. 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība.Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana. Maģistrs.

VECĀKAIS KVALITĀTES OPERATORS

JEVGĒNIJA UZLOVA

Pievienojās uzņēmumam 2011. gadā. Atbild par darba kvalitātes kritēriju izpildi un uzraudzību uzņēmumā, kā arī sniedz atbalstu maiņas vadītājiem ražošanas procesu vadībā un pilnveidošanā. Izglītība: Viesnīcu apkalpošanas vadība. 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība.

KOMANDAS VADĪTĀJA

ALĪNA ASTAHOVA

Pievienojās uzņēmumam 2011. gadā. Atbild par uzņēmuma ražošanas procesu organizāciju un to vadīšanu, atbilstoši darba tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmuma izstrādātajiem ražošanas kritērijiem un standartiem. Izglītība: Datorsistēmu tehniķis. Vidējā profesionālā izglītība. Uzņēmumu finanšu grāmatvedība. Ekonomika. 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība. 

KOMANDAS VADĪTĀJS

ĢIRTS FELDMANIS

Pievienojās uzņēmumam 2012. gadā. Atbild par uzņēmuma ražošanas procesu organizāciju un to vadīšanu, atbilstoši darba tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmuma izstrādātajiem ražošanas kritērijiem un standartiem. Izglītība: Datorsistēmu tehniķis. Vidējā profesionālā izglītība. Reklāma biznesā. 1.līmeņa augstākā izglītība.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ADMINISTRATORS

INGUS KUPČIS

Pievienojās uzņēmumam 2008. gadā. Atbild par programmatūras izstrādi un tās pilnvērtīgu darbību, kā arī nodrošina tehnisko atbalstu citām uzņēmuma struktūrvienībām ražošanas procesu izpildē. Izglītība:  Transports un loģistika. 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Ekonomika. 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība.  Kvalitātes vadība. Maģistrs. 

ADMINISTRATĪVĀ AMATPERSONĀ

KRISTAPS SPRUNTULIS

Pievienojās uzņēmumam 2008.gadā. Atbildīgs par gramatvedibu un administrēšanu. Izglītība: Sertificēts gramatvedis.