Fiziska sistematizācija un datu savākšanas sistēmas

Mērķi

Šis piedāvātais risinājums nodrošina visu dokumenta dzīves ciklu un tajā ietvertās informācijas pārvaldību no izveides līdz fiziskai uzglabāšanai un tā iznīcināšanai, ja nepieciešams.

Sniegtie pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi:

Dokumentu vākšana un kataloģizēšana;

Papīra dokumentācijas izsekošana un fiziska sistematizācija mūsu katalogā;

Dokumentu digitalizācija un indeksācija;

Nozīmīgas informācijas iegūšana un apstiprināšana;

Datu sistematizācija datu bāzēs;

Biznesa lietojumprogrammu integrācija. Veselības aprūpes pakalpojumu sistematizācija un uzglabāšana tiek organizēta šādos posmos:

Arhīvu pārvaldība: skaitīšana, dokumentu klasifikācija un reģistrācija, identifikācijas svītru kodu izveide, izpēte un aizņēmumi;

Attēlu datu bāzes izveide: medicīnisko dokumentu dematerializācija Pdf formātā, atbilstības pārbaude attiecībā uz oriģinālo dokumentu un digitālo parakstu, attēlu datu bāzu statistika.

Dokumentu izpēte un saistīto attēlu vizualizācija, ko veic pilnvarota persona;

Medicīnisko datu izmantošana tiešsaistes konsultācijās pēc iedzīvotāja sertifikācijas un identifikācijas.

Priekšrocības

Šis risinājums ļauj:

Samazināt nepieciešamo vietu sistematizācijai;

Pārvaldības izmaksu nojaukšana;

Uzglabāt dokumentus, atbilstoši drošības un vides apstākļiem

Ievērot privātumu;

Palielināt darba efektivitāti;

Rūpēties par apkārtējo vidi.

Galvenie ieguvumi

Samazināt nepieciešamo vietu sistematizācijai
Pārvaldības izmaksu samazināšana
Palielināt darba efektivitāti
Ievērot privātumu