Elektroniska uzglabāšana

Mērķi

Elektroniskā uzglabāšana ir tehnoloģisko procedūru sistēma, kuru sīki reglamentē Itālijas likumdošana, un tā nodrošina elektroniskā dokumenta juridisko spēku. Elektroniskā glabāšana elektroniskos dokumentus pielīdzina papīra dokumentiem, piešķirot tiem juridisko spēku. Juridisko spēku garantē e-paraksts un pagaidu marķējums – divi būtiski elementi, kas atzīmē dokumentu kā nemainīgu, fiksējot datumu un nosakot tā pareizo laiku.

Sniegtie pakalpojumi

Mūsu pakalpojums tiek organizēts dažādos posmos, kuros tiek aplūkoti:

Papīra formātā saņemto dokumentu dematerializācija;

Dematerializēto dokumentu uzņemšana fiziskās reģistrācijas sistēmā;

Elektroniskā uzglabāšana;

Dublikātu izveide;

Saglabātā dokumenta izstāde elektroniski;

Visa uzglabāšanas procesa audits.

Priekšrocības

Elektroniskās glabāšanas procesa ieviešana ļauj krasi samazināt papīra dokumentu sistematizācijas izmaksas un vienkāršo iesniegto dokumentu izpēti un izstrādi.

Galvenie ieguvumi

Ļauj krasi samazināt papīra dokumentu sistematizācijas izmaksas
Papīra formātā saņemto dokumentu dematerializācija
Elektroniskā uzglabāšana
Dublikātu izveide