Dokumentu un satura pārvaldība

Mērķi

Informācija ir daudzu organizācijas darbību atslēga, tāpēc būtiski, lai uzņēmuma dokumenti tiktu pārvaldīti visefektīvākajā veidā. Dokumentu pārvaldība atrisina dokumentu integrēto dokumentu kontroli – klasifikāciju, indeksāciju, digitalizāciju, fizisku uzglabāšanu un kopiju saglabāšanu.

Sniegtie pakalpojumi

Tehnoloģiju infrastruktūra un gadu gaitā iegūtās prasmes ļauj BALTIKIT piedāvāt optimālu katalogu pārvaldību: no datu vākšanas un uzglabāšanas BALTIKIT arhīvu kolekcijā saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem, līdz dokumentācijas dematerializācijai, kam beidzies uzglabāšanas termiņš. Piedāvātais risinājums ir balstīts uz pilnīgi izstrādātu dokumentu vadības sistēmu, kas integrēta ar ERP sistēmām un Elektroniskās glabāšanas risinājumiem, lai piešķirtu juridisko spēku elektroniskiem dokumentiem. Piedāvātie instrumenti ļauj ātru dokumentu digitalizāciju, izmantojot augstas kvalitātes rūpnieciskos skenerus, elektroniskā protokola piešķiršanu un burtu automātisko identifikāciju. (OCR).

Priekšrocības

BALTIKIT dokumentārās pārvaldības risinājums ļauj iegūt priekšrocības:

Uzlabot informācijas lietošanu un atbalstīt tās ātru izplatīšanu;

Paātrināt biznesa procesus;

Samazināt pārvaldības izmaksas.

Galvenie ieguvumi

Uzlabot informācijas lietošanu un atbalstīt tās ātru izplatīšanu
Paātrināt biznesa procesus
Samazināt pārvaldības izmaksas