Biznesa procesu reinženierings

Mērķi:

Biznesa procesu reinženierings ir stratēģija, ko uzņēmums izmanto, lai analizētu un, iespējams, pārveidotu procesus, lai tos optimizētu. Tas sastāv no esošā biznesa modeļa detalizētas analīzes un perspektīvas formulējuma, kas vērsts uz efektivitātes un lietderības uzlabošanu, ieviešot pat jaunus tehnoloģiskus risinājumus.

Sniegtie pakalpojumi

BALTIKIT ir ieguvis kompetenci par procesu analīzi, izstrādi un uzlabošanu, pat izmantojot jauno programmatūras izstrādi; sīkāk piedāvātie pakalpojumi ir:

Procesu izstrāde un uzlabošana: ar esošo procesu analīzi tiek definēti un pārveidoti iespējamie kritiskie jautājumi, lai palielinātu klientu un organizācijas ieguvumus; veicot darbību analīzi, tiek izstrādāts jauns process un darbības instrukcija, lai standartizētu tā izpildi.

Biznesa procesu automatizācija. Esošā procesa analīze, kas standartizēta ar biznesa procesu reinženieringa metodēm, un ieviešot automatizāciju arī atsevišķos procesa posmos, tiek iegūtas samazinātas izmaksas un samazināts darbības izpildes laiks.

 

Benefits

Biznesa procesu reinžeieringa īstenošana ļauj iegūt dažādas priekšrocības:

PROCESA INOVĀCIJA: izmantojot tehnoloģijas;

NEPĀRTRAUKTA UZLABOŠANA: atsevišķu procesu posmu pārraudzība un uzlabošanas pasākumu īstenošana;

PĀRSKATS: pārskati par ražošanas un kvalitatīviem rezultātiem, kas iegūti reinženieringa procesos;

GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI: iespēja kontrolēt procesa veiktspēju, attiecībā uz iepriekš noteiktu KPI, veicinot uzlabojumus;

PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES: mums ir pieejami kompetenti procesu analītiķi un programmatūras izstrādātāji.

Galvenie ieguvumi

Procesa inovācija
Iespēja kontrolēt procesa veiktspēju
Profesionāla kompetence
Pārskati par ražošanas un kvalitatīviem rezultātiem