Biznesa procesu pārvaldīšana

Mērķi:

Biznesa procesa pārvaldības nepārskatāmība un sadrumstalotība noved pie vienotas vīzijas un pārvaldības procesu trūkuma. Šādos apstākļos izmaksas ir pārāk augstas un grūti izsekojamas. BALTIKIT izvēlētā pieeja menedžmentam atbild uz loģiskiem “End to End” procesiem, ko var iztēloties kā pasākumu kopumu, kas ir savstarpēji saistīts, balstoties uz precīzu datu un noteikumu kārtību, kas nodrošina darījumus un ļauj uzraudzīt biznesa aktivitātes no sākuma līdz beigām.

 

Sniegtie pakalpojumi:

Cieša sadarbība ar mūsu klientiem, ar kuriem attiecības ir balstītas sadarbībā, ļauj sasniegt augstus rādītājus dažādās nozarēs. Pateicoties desmit gadu pieredzei sarežģītu ārpakalpojumu procesu vadībā, mēs varam piedāvāt saviem klientiem plašu pakalpojumu klāstu:

KLIENTU APKALPOŠANA: Darījumu pārvaldība rada pieprasījumu sadarboties ar klientu, lai iegūtu tālāku informāciju par iepriekš apzinātām vajadzībām, tehnisko atbalstu, par īstenojamām darījumu procedūrām un administratīvo nepieciešamību, lai nodrošinātu nepieciešamo rezultātu. Klientu apmierinātība nostiprina attiecības, uzlabo zīmola uztveri un rada uzticību.

ATBALSTA BIROJS: datu ievade: konfidenciāla klientu reģistrācijas datu sistēma (veidlapas, aptaujas, u.c.)

– komerciālie un administratīvie pakalpojumi: visas darbības, kas attiecas uz attiecībām ar klientiem un piegādātājiem, to pārvaldība (uzskaite, pakalpojumu līgumi, norēķini, pirkšana un maksājumi);

– pasta, e-pasta un faksa pārvaldība, lai klasificētu klientu iesūtītos dokumentus,to šķirošana, atbilstoši kvalificētai struktūra.

DATU PĀRSKATI UN UZRAUDZĪBA: KPI plāno un kontrolē procesus, ievieš automātiskos brīdinājumus un pielāgojamu instrumentu paneli, lai laicīgi varētu vērot aktuālās tendences un būtu iespējams konstatēt kritiskos jautājumus.

 

Priekšrocības

Biznesa procesu ārpakalpojumu modeļa pielāgošana ļauj iegūt dažādas priekšrocības:

INOVĀCIJU automatizēto sistēmu izmantošana paātrina datu iegādi un samazina iespējamās vadības kļūdas.

ELASTĪBA attīsta procesus, lai tos pielāgotu klientu vajadzībām.

IZMAKSU IETAUPĪŠANA samazina un kontrolē vadības procesa izmaksas.

PAMATBIZNESA resursu izmantošana, lai attīstītu uzņēmuma stratēģiskās aktivitātes.

Galvenie ieguvumi

Minimizēt biznesa vadības kļūdas
Pielāgošanās klienta vajadzībām
IZMAKSU IETAUPĪŠANA samazina un kontrolē vadības procesa izmaksas