Biznesa procesu ārpakalpojumi

Mērķi:

Mēs piedāvājam biznesa procesu ārpakalpojumus – uzņēmums uztic biznesa procesu pārvaldību un optimizāciju ārējam piegādātājam. BPO ir kļuvis par instrumentu, kas veicina uzņēmumu attīstību un inovāciju, lai nodrošinātu biznesa piemērošanos un nodrošinātu stratēģiju, kas būtu efektīva atbilstoši mainīgajai videi.

Sniegtie pakalpojumi:

Ārpakalpojumu risinājuma modulārais paņēmiens ietver iespēju apvienot dažādas kompetences un tehnoloģijas, lai iegūtu pielāgotu, dažkārt pat unikālu risinājumu. Ņemot vērā katra klienta īpašās vajadzības, BALTIKIT piedāvā labākos risinājumus:

Biznesa procesu vadībā;

Biznesa procesu reinženierings.

Priekšrocības:

Biznesa procesu nodošana ārpakalpojumam saistīta ar:

IZMAKSĀM – samazinātas ekspluatācijas izmaksas; samazināti ieguldījumi; fiksēto izmaksu izmaiņas, fokusējoties uz biznesa būtību;

ELASTĪBU, maksimāli menedžējot  darbu, un pakalpojumu elastīguma paaugstināšanu;

TRANSFORMĀCIJU, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti; jaunu pakalpojumu ieviešanas ātrumu un jaunu kompetenču un tehnoloģiju pieejamību;

BIZNESA BŪTĪBA koncentrē resursus uz uzņēmuma galvenajiem procesiem.

Galvenie ieguvumi

Samazīnātas biznesa izmaksas
Maksimāli menedžējot darbu, un pakalpojumu elastīguma paaugstināšanu
Koncentrē resursus uz uzņēmuma galvenajiem procesiem